Välkommen till Utland Invest > Spanien > INFORMATION > Svenska pensioner
Search
× Search

SKATT PÅ SVENSKA PENSIONER

Skatt vid pensionering i Spanien.
Man brukar skilja på svensk intern skatterätt och dubbelbeskattningsavtal.

Enligt den svenska interna skatterätten är i princip all pension från Sverige skattepliktig i Sverige. För de som bor utomlands gäller dock inte inkomstskattelagen utan lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK). Då blir skattesatsen 25 % på hela pensionen (med bortseende från ett litet avdrag från den statliga pensionen på 0,77 prisbasbelopp per år.

Dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Spanien reglerar hur skatten ska fördelas mellan länderna efter det att man har flyttat till Spanien.

Enligt dubbelbeskattningsavtalet med Spanien beskattas pensioner från Sverige enligt nedan:

Allmän Pension enligt socialförsäkringslagen.
Pensionsinkomsten beskattas både i Sverige (SINK) med 25 % och i Spanien (progressiv beskattning). I Sverige dock med ett litet avdrag från den statliga pensionen på 0,77 prisbasbelopp per år. Även Spanien beskattar pensionen (progressiv beskattning) och eftersom dubbelbeskattning uppstår sker avräkning enligt principen omvänd credit vilket medför att den spanska skatten avräknas från den svenska skatten i Sverige.

Enligt avräkningslagen kan man i Sverige få avräkning endast för betald slutlig utländsk skatt. Detta innebär att de i Spanien bosatta pensionärerna måste betala både svensk och spansk skatt på pensionerna innan de kan få avräkning för den spanska skatten och i följd av detta en återbetalning av svensk skatt.

Med andra ord så betalar man endast skatt i Sverige på skillnaden mellan spansk skatt och svensk skatt under förutsättning att den svenska skatten är högre än den spanska.

Tjänstepension, offentlig sektor
Pensionsinkomsten beskattas endast i Sverige (SINK) med 25 % givet att du är svensk medborgare. Beskattning sker dock endast i Spanien om du är spansk medborgare.

Pensionsinkomst från offentlig sektor som avser rörelse som ”svenska staten, dess administrativa underavdelningar eller lokala myndigheter” bedrivit, klassificeras som att den härstammar från privat sektor. Denna skall då endast beskattas i Spanien.

Tjänstepension, privat sektor
Inkomsten beskattas endast i Spanien.

Privat pensionsförsäkring
Pensionsinkomsten beskattas både i Sverige (SINK) med 25 % och i Spanien. I Spanien anses inte dessa utbetalningar som pension utan beloppen beskattas som kapitalinkomst med rak skatt om 18 %. På grund av dubbelbeskattning avräknas den spanska skatten från den svenska skatten i Sverige.

OBS
Den svenska s.k. 10-årsregeln är i skatteavtalet med Spanien nedsatt till noll år. Detta innebär att den person som skattskriver sig i Spanien skall vänta med försäljning av vinstaktier tills det att utflyttningen skett. På detta sätt minskar reavinstskatten från 30 % till 18 %.

 

 

Link Read More

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev
och ta del av erbjudanden.

Link Read More

Mötesplats

För bostad, bosättning

och bolag utomlands.

Link Read More

Intresseanmälan

Sänd intresseanmälan
och ange dina önskemål.

AnvändarvillkorSekretesspolicy© 2024 Utland Invest