Välkommen till Utland Invest > Mallorca > KÖPGUIDE > Kostnader vid köp
Search
× Search

Kostnader vid köp

Den viktigaste skillnaden när man fastställer vilka skatter som skall betalas är att avgöra om det är en nybyggd egendom (säljs direkt av utvecklaren-byggherren) eller en begagnad egendom (säljs av tidigare ägare).

Nybyggda fastigheter är belagda med mervärdesskatt som betalas till utvecklaren-byggherren.
Begagnade fastigheter är belagda med överföringsavgift (ITP) som betalas till kommunen.

Avgifter som tillkommer utöver fastighetspriset:
- Mervärdesskatt (Value Added Tax, VAT (endast nya fastigheter)
- Överföringsskatt (Property Transfer Tax) (endast begagnade fastigheter)
- Stämpelskatt (endast nya fastigheter med mervärdesskatt)
- Notarie avgift (Notary’s fees).
- Fastighetsregistreringsavgift (Land registry fees)
- Advokat avgift (Lawyer’s fees)
- Civilingenjör (Surveyor’s fee).
- Anslutningsavgifter (Utility fees)

Mervärdesskatt (Value Added Tax (IVA)
Mervärdesskatten utgår med:
Nya byggnader 10 %
Tomter köpta av bolag 21 %

Stämpelskatt (AJD) (endast fastigheter med mervärdesskatt)Stämpelskatten utgår med 1,5 % för nya byggnader.

Överföringsskatt (Property Transfer Tax) (ITP)
Överföringsskatten för begagnade fastigheter är:

Köpesumma EUR              %
upp till 400 000                    8
från 400 001 – 600 000      9
över 600 001                       10

Notarie
Avgiften för Notarien, som upprättar det officiella köpekontraktet och intygar försäljningen, är ca 1 % av köpeskillingen. Denna kostnad brukar delas mellan köpare och säljare.

Fastighetsregistreringsavgift (Land Registry Fees)
Fastighetsregistreringsavgiften är 0,5 % av taxeringsvärdet (valor castral). 

Advokat
Kostnader för advokat är normalt ca 1-1,5 % av köpeskillingen.

Civilingenjör
Kostnader för civilingenjör som undersöker fastigheten och dess byggkonstruktion. Vanligtvis är detta en mindre kostnad, lägst 500 €.

Anslutningsavgifter (Utility Fees)
Om du köper ett nybyggt hus tillkommer kopplingsavgifter för vatten och avlopp, elektricitet, samt eventuell gas.
Då det gäller ett begagnat hus tillkommer avgifter för abonnemangsbyte för vatten och avlopp, elektricitet, samt eventuell gas.

Lån i spansk bank

Om du tar ut en spansk inteckning tillkommer en kostnad för att registrera lånet i fastighetsregistret om 0,5-1,0 %

Banken tar en avgift om 1-2 % av lånebeloppet för uppläggning av lån. Uppläggningskostnader till banken uppgår till 1-2 % av lånebeloppet.

 OBS vid köp av fastighet i Spanien
Skulder som ligger på en fastighet i Spanien följer med fastigheten till en ny ägare så det är av yttersta vikt att kontrollera detta. Var speciellt uppmärksam på Plus Valia.

Plus Valía. Detta är en kommunal värdestegringsskatt som utgår vid alla fastighetsförsäljningar. Kommunkontoret (Town Hall) räknar ut skatten. Lagen säger att säljaren betalar kostnaden men detta är alltid förhandlingsbart. Köparen kan bli betalningsskyldig om säljaren inte betalar skatten trots att det är överenskommet.


Skatten baseras på antalet år som ägaren haft fastigheten samt på antalet kvadratmeter tomt som tillhör fastigheten. För varje år som fastighetsägaren haft fastigheten i sin ägo, ökar den skatt som ska betalas vid en försäljning. Efter 20 år ökar inte skatten.


Säljaren ska betala arvode till Notarius Publicus samt kommunal markvärdestegringsskatt ”Plus Valia”. Liksom i Sverige skall säljaren (inom 30 dagar) deklarera ”reavinsten” så att vederbörande skatt inbetalas.

Vid upprättande av det officiella spanska köpebrevet ska köparen kvarhålla 3 % av köpeskillingen, som á konto för säljarens definitiva reavinstskatt, som insätts hos den lokala skattemyndigheten i Spanien. Reavinstskatten är 18 % på mellanskillnaden mellan inköpspris och försäljningspris.

 


 

 

Link Read More

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev
och ta del av erbjudanden.

Link Read More

Mötesplats

För bostad, bosättning

och bolag utomlands.

Link Read More

Intresseanmälan

Sänd intresseanmälan
och ange dina önskemål.

AnvändarvillkorSekretesspolicy© 2024 Utland Invest